Harlem 125 Kima Treasure 100% Human Hair Quality Breezy 4PCS Medium

Harlem 125 Kima Treasure 100% Human Hair Quality Breezy 4PCS Medium
Item# TBM04
$39.99
Color: 

Product Description

Breezy 4pcs Medium - 14" | 14" 16" | 18"

Color Shown: GD407