Bobbi Boss Espirit 100% Human Hair Spanish Wave Weave 12" 14"

Bobbi Boss Espirit 100% Human Hair Spanish Wave Weave 12" 14"
Item# SPSP
$59.99
Color: